Patientsikkert Sygehus er et samarbejde mellem TrygFonden, Danske Regioner og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.Tryksårpakken

Formålet med Tryksårpakken er at forebygge, at tryksår opstår under indlæggelsen. 

Baggrund
Danske undersøgelser har vist, at 13-43 % af indlagte patienter har tryksår (kategori 1-4). En international prævalensundersøgelse fandt, at 15.2 % af patienterne havde tryksår, og heraf var halvdelen (7,3 %) opstået under sygehusindlæggelse.

Tryksår forlænger indlæggelsestiden og kan medføre en række komplikationer som osteomyelitis og sepsis, ligesom der er en betydelig mortalitet forbundet med tryksår. I USA anslås det, at 60.000 patienter hvert år dør som følge af komplikationer til tryksår opstået under behandling.

Langt de fleste tryksår, der opstår under indlæggelse, anses for at kunne forebygges.


Lommekort
Lommekort med tjeklister, flowdiagrammer og andre praktiske huskeredskaber er et vigtigt arbejdsredskab i Patientsikkert Sygehus. Der findes skabeloner, sådan at afdelinger/sygehuse kan designe egne lommekort. Kortene passer i størrelsen til Patientsikkert Sygehus' lommekortholder. 

Faglige konsulenter
En række faglige konsulenter, udpeget af læge- og sygeplejevidenskabelige selskaber, har rådgivet omkring den videnskabelige gennemgang og fastlæggelse af pakkens elementer.

Siden er sidst opdateret 30. september 2013 kl. 15:54

Tryksårpakken


Download pakken:

Tryksårpakken


Skabelon til lommekort:

Lommekort - stående

Lommekort - liggende


Lommekort med tekst:

Elementer i tryksårpakken


Links:

Faglige konsulenter

Besøg os på sikkerpatient.dk